Wirtualne biuro

Oferujemy usługi biura wirtualnego, a w szczególności:

  • udostępnienie adresu do rejestracji działalności oraz jako adresu korespondencyjnego
  • obsługa korespondencji przychodzącej -- przyjmowanie korespondencji w zakresie uzgodnionym z klientem, informowanie mailem o jej odebraniu oraz umożliwienie odbioru w dogodnym czasie w godzinach pracy biura. Opcjonalnie proponujemy usługę przesyłania skanów wskazanych listów e-mailem.
  • korzystanie z pomieszczeń biurowych - gabinetów i sali konferencyjnej
  • przechowywanie materiałów firmowych, reklamowych itp.
Biuro znajduje się w rejonie:
I Urzędu Skarbowego w Gdyni przy ul. Władysława IV 2/4,
Inspektorat ZUS w Gdyni przy ul.Władysława IV 24,
KRS : Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS.